Alışveriş sepetiniz boş!
Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI

Ünvanı : Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.

Adresi : Esenevler Mh. Hasan Çenet Cd. No:1/D Merkez – OSMANİYE

Telefon : 0(328) 814 15 37

Fax : 0(328) 814 15 37

E-mail : bilgi@osmaniyebeymail.com

1.2- ALICI

Müşteri  olarak;  www.osmaniyebeymail.com/magaza alışveriş  sitesine  üye  olan  kişi  ve  üye  olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2- KONU 

İşbu  sözleşmenin  konusu,  ALICI'nın  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.'ye  ait  www.osmaniyebeymail.com/magaza   internet  sitesinden  elektronik  ortamda  siparişini  yaptığı  aşağıda  nitelikleri  ve  satış  fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Malın  /  Ürünün  /  Hizmetin  türü,  miktarı,  marka/modeli,  rengi,  adedi,  satış  bedeli,  ödeme  şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-  ALICI, www.osmaniyebeymail.com/magaza internet  sitesinde  sözleşme  konusu  ürünün  temel nitelikleri,  KDV  dahil  satış  fiyatı  ve  ödeme  şekli  ile teslimata  ilişkin  ön  bilgileri  okuyup  bilgi  sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2-  Sözleşme  konusu  ürün/ürünler,  yasal  30  günlük  süreyi  aşmamak  koşuluyla  her  bir  ürün  için ALICI'nın www.osmaniyebeymail.com/magaza internet sitesinde sipariş verme veya hesap oluşturma işlemi sırasında bildirdiği  yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre daha önce alıcıya bildirilmek kaydıyla en fazla on gün daha uzatılabilir. Teslimatı yapacak olan kargo  firmasının, ürün/ürünleri ALICI’ya  teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü  sorun  nedeniyle,  siparişi  verilen  ürün/ürünlerin  ALICI’nın  işbu  sözleşmede  belirtilen  teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. ALICI, kargo şirketinden teslim aldığı ürün/ürünlerin eksiksiz, hasarsız ve tam olarak teslim edildiğini beyan ve kabul eder. Teslimattan sonra ürün/ürünlerin özenle korunması yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

4.3-  Sözleşme  konusu  ürün/ürünler,  ALICI'dan  başka  bir  kişi/kuruluşa  teslim  edilecek  ise,  teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

4.4- Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş., sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sevkiyat ve  teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış  olması  ve  KDV  dahil  bedelinin  ALICI'nın  tercih  ettiği  ödeme  şekli  ile  ödenmiş  olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6-  Ürün/ürünlerin  tesliminden  sonra  ALICI'ya  ait  kredi  kartının,  ALICI'nın  kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine veya ALICI’nın isteği ile başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünlerin  3  gün  içerisinde  beraberinde  gönderilmiş  resmi  satış  belgesinin  aslı  ve  diğer  belgelerle birlikte Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş., mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi  gibi  olağanüstü  durumlar  ve  stok  problemleri  nedeniyle  sözleşme  konusu  ürünü  süresi içerisinde  teslim  edemez  ise,  durumu  ALICI'ya  bildirmekle  yükümlüdür.  Bu  takdirde  ALICI  siparişin iptal edilmesini,  sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya  teslimat  süresini engelleyici  durumun  ortadan  kalkmasına  kadar ertelenmesi  haklarından  birini  kullanabilir.  ALICI'nın siparişi  iptal  etmesi  halinde  ödediği  tutar  ödeme  şekline  bağlı  olarak  on  (10)  iş  günü  içinde  banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

4.8-  Garanti  belgesi  ile  satılan  ürünlerden  olan  veya  olmayan  ürünlerin  arızalı  veya  bozuk  olanları, garanti  şartları  doğrultusunda  gerekli  onarımın  yapılması  için  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından karşılanacaktır. 4.9-  Sipariş  edilen  ürün/ürünlere  ilişkin  fiyat  dahil  taahhütlerin  geçerlilik  süresi;  sipariş  onay  maili gönderildiği anda başlar, teslimat gerçekleştiği günü takip eden sekizinci gün sonlanır.

4.10- ALICI,  şikayet  ve itirazları konusunda  başvurularını,  Bakanlıkça  her yıl Aralık ayında  belirlenen parasal  sınırlar  dahilinde,  tüketicinin  mal  veya  hizmeti  satın  aldığı  veya  ikametgahının  bulunduğu yerlerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

4.11-  www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinden  sadece;  18  yaşını  doldurmuş(reşit), ayırt  etme  gücüne  sahip  ve  kısıtlı  olmayan;  tam  fiil ehliyetine  sahip  gerçek  ve  tüzel  kişiler  alışveriş yapabilir.  Tam  fiil  ehliyetine  sahip  olmayan  küçük  veya  kısıtlı  kişiler  tartafından  alışveriş  yapıldığı iddiası ile işbu sözleşme feshedilemez.

4.12-  ALICI,  işbu  sözleşme  hükümlerine  aykırı  hareket  etmesi  ve  bu  nedenle Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.  aleyhine  doğmuş  veya  doğacak  her  türlü  zarar  ve  ziyanı  tazmin  edeceğini  kabul,  beyan  ve taahhüt eder.

4.13-  ALICI,  ürün/ürünleri  perakende  olarak  satın  alacaktır.  Perakende  olarak  satın  aldığı  ürün/ürünleri  3.  Kişilere  satması  veya  kar  etme  amacı  gütmesi  durumunda;  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. nezdinde oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ürün/ürünleri  toptan  olarak  satın  almak  istediği  durumlarda  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. ile  irtibata geçmelidir. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI,  www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinde  satış  amaçlı  sergilenen  ürünlerden niteliği  itibariyle  geri  gönderilmeye  elverişli,  çabuk  bozulma  tehlikesi  olmayan,  son  kullanma tarihi  geçme  ihtimali  olmayan  veya  ALICI’nın  istekleri  ya  da  açıkça  kişisel  ihtiyaçları  doğrultusunda hazırlanmayan ürün/ürünler (zeytinyağı, sabun) için geçerli olmak üzere; teslimatın yapıldığı tarihten itibaren  yedi  gün  içerisinde  cayma  hakkını  kullanabilir.  Bu  durumda  ürün/ürünlerin  ambalajının orijinal  halinde  ve  açılmamış    olması,  ürün/ürünlerin  kullanılmamış,  niteliklerinin  bozulmamış  ve yeniden satışa sunulabilir  durumda olması şarttır. 

Cayma  hakkının  kullanıldığına  dair  bilginin,  yasal  süresi  içerisinde  www.osmaniyebeymail.com/magaza internet sitesindeki ürün iade formunun doldurularak e-posta yoluyla veya faks yoluyla yazılı olarak  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ulaştırılması gerekmektedir.ALICI’nın  ürün/ürünleri  ve  beraberinde  gönderilmiş  olan  resmi  satış  belgesinin  aslı  ile  varsa  diğer belgeleri,  cayma  hakkının  kullanımına  ilişkin  yazılı  bildirimini  takip  eden  üç  gün  içerisinde  tam ve  eksiksiz  olarak  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye  geri  iade  etmesi  koşuluyla  Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.  ürün/ürünlerin  bedelini,  ödeme  şekline  bağlı  olarak  on  (10)  iş  günü  içerisinde  kredi  kartı  veya banka  hesabına  iade  eder.  Yukarıda  belirtilen  şartlara  uyulmadığı  takdirde;  ALICI  cayma  hakkından faydalanamaz.

ALICI,  www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinde  satış  amaçlı  sergilenen  ürünlerden niteliği  itibariyle  geri  gönderilmeye  elverişli  olamayan,  çabuk  bozulma  tehlikesi  olan,  son  kullanma tarihi  geçme  ihtimali  olan  veya  ALICI’nın  istekleri  ya  da  açıkça  kişisel  ihtiyaçları  doğrultusunda hazırlanmış ürün/ürünler  (Drajeler, lokum, cezerye, yerfıstığı kreması, kabuklu ve iç tuzlu kavrulmuş yerfıstığı)  için  geçerli  olmak  üzere; ürün/ürünlerin  kendisine  veya  gösterdiği  adresteki  kişi/kuruluşa teslimi esnasında  bozuk veya hasarlı olması haricinde cayma hakkına sahip değildir.    

 

MADDE 6- SİPARİŞ/ÖDEME

Sipariş:

www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinde  Türkiye  sınırları  içerisinde  geçerli  olmak koşuluyla sipariş verilebilmektedir. 

Alışveriş  sepetine eklenen  ürün/ürünlerin  KDV  dahil TL  tutarı ALICI  tarafından  onaylandıktan  sonra, işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce ALICI’ya Sipariş Onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. 

Siparişlerin tedarik, ödeme ve teslimat sürecinin aksamaması için Sipariş Onay maili ALICI tarafından mutlaka  beklenmelidir.  Süreçteki  herhangi  bir  aksama  durumu  ya  da  ödeme  sorunlarından kaynaklanan  problemler  ALICI’ya  telefon/faks/e-mail  yoluyla  mutlaka  bildirilir.  Gerekli  hallerde ALICI’dan  bankası  ile  görüşmesi  istenebilir.  Siparişlerin  işleme  alınma  zamanı,  siparişin  verildiği  an değil, kredi kartı  hesabından gerekli  tahsilatın yapıldığı veya  sipariş  bedelinin Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. banka hesabına gönderildiği  andır. 

İstisnai  bir  durum  da  olsa,  eğer  ürün  stok  problemi  ile  karşılaşılırsa  müşteri  hemen  bilgilendirilir, müşterilerin arzusu doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün  stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

Ödeme:

ALICI,

1)  Banka  Havalesi  veya  EFT  (Elektronik  Fon  Transferi)  yaparak  Halkbank  (TL)  hesabımıza  ödeme yapabilir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. 

Halkbank Osmaniye Şubesi Hesap numarası: TR40 0001 2009 1680 0010 2603 71

2)  Sitemiz  üzerinden  kredi  kartı  ile  online  ödeme  imkânlarından  yararlanabilir.  Online  ödemelerde sipariş sonunda kredi ALICI’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptali  veya  stok  sorunları  nedeniyle  sipariş  iptallerinde  kredi  kartına  para  iadesi  on  (10)  iş  günü içerisinde yapılacaktır.

Üç  gün  içinde  havalesi  yapılmayan  siparişler  iptal edilir.  Siparişlerin  işleme alınma  zamanı,  siparişin verildiği  an  değil,  kredi  kartı  hesabından  gerekli  tahsilatın  yapıldığı  veya  sipariş  bedelinin  banka hesabımıza  gönderildiği  andır.  www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinde  belirtilmeyen ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Kredi  kart  bilgileri  www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinde  kayıtlı  tutulmadığından, bilgilerin  üçüncü  şahıslar  tarafından  görülmesi  ve ele geçirilmesi mümkün  değildir.  Bununla  birlikte www.osmaniyebeymail.com/magaza  internet  sitesinde,  hiçbir  şekilde  kredi  kartınıza  ait  bilgiler görülememektedir ve hiçbir şekilde kredi kartı bilgileriniz kayıt edilememektedir.

Kargo bedeli ALICI’ya aittir.

MADDE 7- SEVKİYAT/TESLİMAT

Sevkiyat:

Sevkiyat  kargo  ile  yapılacaktır.  Kargo  bedeli  ALICI’ya  aittir.  Sipariş  Onay  mailinin  gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz MNG Kargo Şirketine verilir.

Gün içerisinde verilen siparişler aynı gün veya en geç ertesi gün MNG Kargo’ya teslim edilir.

#Pazar günleri, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gelen siparişler, siparişin verildiği günü takip eden ilk iş günü kargoya teslim edilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler  anlaşmalı  olduğumuz  MNG  Kargo  ile  adresinize  teslim  edilecektir.  Teslimat  süresi; Sipariş Onay mailinin gönderilmesinden ve ürün/ürünlerin MNG Kargo’ya tesliminden sonra 2-10 iş günüdür.

Ürün/ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo  Şirketinin  haftada  bir  gün  teslimat  yaptığı  bölgelerde,  sevk  bilgilerindeki  yanlışlık  ve  eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde gecikme olabilir.  Ürün/ürünler,  ALICI'dan  başka  bir  kişi/kuruluşa  teslim  edilecek  ise,  teslim  edilecek  kişi/kuruluşun  teslimatı  kabul  etmemesinden,  sevk  bilgilerindeki  yanlışlık  ve/veya  ALICI’nın  yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Belirtilen  günler  içerisinde,  ürün/ürünler  müşteriye  ulaşmadıysa  teslimat  problemleri  için  satış temsilcisine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır.

Teslimat  problemleri  yaşanmaması  için  sevkiyat  bilgilerini  tam  ve  eksiksiz  doldurulması,  teslimat yapılacak adreste bulunulması önemle rica olunur.

Teslimatı yapacak olan kargo  firmasının, ürün/ürünleri ALICI’ya  teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü  sorun  nedeniyle,  siparişi  verilen  ürün/ürünlerin  ALICI’nın  işbu  sözleşmede  belirtilen  teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.,  mücbir  sebepler  veya  nakliyeyi  engelleyen  hava  muhalefeti,  ulaşımın kesilmesi  gibi  olağanüstü  durumlar  ve  stok  problemleri  nedeniyle  sözleşme  konusu  ürünü  süresi içerisinde  teslim  edemez  ise,  durumu  ALICI'ya  bildirmekle  yükümlüdür.  Bu  takdirde  ALICI  siparişin iptal edilmesini,  sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya  teslimat  süresini engelleyici  durumun  ortadan  kalkmasına  kadar ertelenmesi  haklarından  birini  kullanabilir.  ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

Zarar Görmüş Paket Durumunda;

Zarar  görmüş  paketler  teslim  alınmayarak  Kargo  Şirketi  yetkilisine  tutanak  tutturulmalıdır.  Eğer Kargo Şirketi yetkilisi  paketin  hasarlı  olmadığı görüşünde ise ALICI,  paketin  orada açılarak  ürünlerin hasarsız  teslim  edildiğini  kontrol  ettirme  ve  durumun  yine  bir  tutanakla  tespit  edilmesini  isteme hakkına sahiptir. Paket, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa  zamanda Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye bildirilmelidir. Bu durumda, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçilecektir.

MADDE 8- İADE/ İPTAL

Sözleşme konusu ürün/ürünler, teslimat esnasında bozuk veya hasarlı değilse iade alınmaz.

Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim  edildiğini  kontrol  ettirme  ve  durumun  yine  bir  tutanakla  tespit  edilmesini  isteme  hakkına sahiptir.  Paket, ALICI  tarafından  teslim alındıktan  sonra  Kargo Şirketinin görevini  tam  olarak yaptığı kabul edilmiş olur.  Paket kabul edilmemiş ve  tutanak  tutulmuş ise  ALICI,  teslimat esnasında bozuk veya  hasarlı  olduğu  tespit  edilen  ürün/ürünleri  teslimatı  gerçekleştiren  kurum  veya  kuruluşa  geri gönderilmek  üzere  teslim  etmelidir.  Aynı  zamanda  durumu,  tutanağın  kendisinde  kalan  kopyası  ile birlikte en kısa zamanda Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye bildirmelidir.  Bu durumda ALICI, bozuk veya hasarlı  olması  nedeniyle  iade  ettiği  ürünün  yenisiyle  değiştirilmesini  veya  siparişinin  iptalini  talep etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali halinde ALICI’nın ödediği  tutar, ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

**İSTİSNA  olarak  sözleşme konusu  ürün/ürünlerden  Çikolata  Kaplı Yerfıstığı Drajesi,  Bitter Draje ve Kakaolu  Prenses  Draje  için  geçerli  olmak  koşuluyla,  teslimat  esnasında  bu  ürün/ürünlerin  ambalajı açılarak kontrol edilmeli ve bozuk veya hasarlı ise teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır.  Ürün/ürünler  kabul  edilmemiş  ve  tutanak  tutulmuş  ise    ALICI,  teslimat  esnasında bozuk  veya  hasarlı  olduğu  tespit edilen  ürün/ürünleri  teslimatı gerçekleştiren  kurum  veya  kuruluşa geri gönderilmek üzere teslim etmelidir. Aynı zamanda durumu, tutanağın kendisinde kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.’ye bildirmelidir. Bu durumda ALICI, bozuk veya hasarlı  olması  nedeniyle  iade  ettiği  ürünün  yenisiyle  değiştirilmesini  veya  siparişinin  iptalini  talep etme  hakkına  sahiptir.  Siparişin  iptali  halinde  ALICI’nın  ödediği  tutar,  ödeme  şekline  bağlı  olarak on  (10)  iş  günü  içerisinde  banka  hesabına  veya  kredi  kartına  iade  edilir.  Söz  konusu  Ürün/ürünler (Çikolata  Kaplı  Yerfıstığı  Drajesi,  Bitter  Draje  ve  Kakaolu  Prenses  Draje),  ALICI  tarafından  teslim alındıktan sonra ürün/ürünlerin bozuk veya hasarlı olmadığı kabul edilmiş olur. Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş.,  mücbir  sebepler  veya  nakliyeyi  engelleyen  hava  muhalefeti,  ulaşımın kesilmesi  gibi  olağanüstü  durumlar  ve  stok  problemleri  nedeniyle  sözleşme  konusu  ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal  edilmesini,  sözleşme  konusu  ürünün  varsa  emsali  ile  değiştirilmesini  veya  teslimat  süresini engelleyici  durumun  ortadan  kalkmasına  kadar ertelenmesi  haklarından  birini  kullanabilir.  ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

Back to Top